[Zoom] – Ngày hội Truyền thống 2018 | Trailer OFFICIAL

Những môn thi đấu của hội thao truyền thống sẽ diễn ra ở trường tôi. Thực hiện: Huỳnh Phúc Linh - Jun Dang - Cao Kỳ - Bảo Duy cùng ekip Hội thao k2009

Advertisements

[Hội thao 1.1.2018]: Thầy Hiệu trưởng ngày ấy

Một sản phẩm được thực hiện bởi tôi và ekip của mình. Những sản phẩm đầu cho hội thao truyền thống sắp tới ở trường tôi. Những điều thầy cô chưa kể Phần 1: "Thầy Hiệu trưởng ngày ấy". Thực hiện bởi: Huỳnh Phúc Linh Nguyễn Cao Kỳ Đặng Lê Tuấn

Lăng Ông Bà Chiểu

Lăng Ông Bà Chiểu (Tp. Hồ Chí Minh) là nơi chôn cất Tả quân Lê Văn Duyệt, vị Tổng trấn thành Gia Định ở thế kỷ 19, nay được Chính phủ công nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia. Đây không chỉ là khu di tích kiến trúc có giá... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: