Chủ blog

HPL-2015 (2)   

       Họ tên đầy đủ: HUỲNH PHÚC LINH

       Nơi định cư hiện tại: Vĩnh Long – Việt Nam

       Sở thích: du lịch, thiết kế máy, chụp ảnh, máy tính, đọc sách và 8 đủ thứ.

       Đang công tác tại : trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Vĩnh Long.

       Môn giảng dạy: Công Nghệ.

      * Hộp thư điện tử: huynhphuclinh@gmail.com