Những môn thi đấu của hội thao truyền thống sẽ diễn ra ở trường tôi.

Thực hiện:

Huỳnh Phúc Linh – Jun Dang – Cao Kỳ – Bảo Duy

cùng ekip Hội thao k2009

Advertisements