Mưa…


Saigon mưa. Xe ngã nghiêng, áo mưa gĩu phần phật trong gío. Dáng em nhò nhoi chen giữa dòng xe hối hả dưới mưa. Quãng đường xa, lạnh buốt. Mảng từ chân, giày em ướt sũng. Em nói “em về mua cá thả vào giày nuôi nó”.. 

Mưa cứ rả rích, ngồi nhìn mưa, nhớ em đến lạ. Tôi thương em, bởi nhiều thứ, trong đó có tính thầm lặng ấy. Hơn 15 cây số đường xe trong mưa.

Sốt. Cả tôi và em.

Nghe mà xót.

Đêm em lại cô liêu, em nhờ nhỏ bạn qua ngủ cùng, em sợ đêm về giường trống, em sợ cái khoảng lặng. Có cô bạn ngủ cùng, mình cũng yên tâm.

Yêu thương quâ đỗi.

Advertisements