Ngày cuối 


Ngày cuối một niên khóa. Lặng thinh, cô liêu, hồi ức, nước mắt, xót xa….trong tôi ùa về. Không biết diễn tả ra sao, chỉ vài từ nằm im mãi nơi tim mình: đau, nhớ, nhạt nhòa vì nước mắt. Đã nói không đăng cảm xúc cá nhân, nhưng đành để một bài xuất hiện đôi ba hôm rồi lưu Kho vậy.

(5:00am. 26.05.2017)

Advertisements