Dòng thời gian


Một chút gì đó kỷ niệm thời học sinh.

Nhiều cảm xúc quá.

( 3:00am – 24.O5.2O17 )

Advertisements