Đây là bộ sưu tập các bài giảng về kỹ năng mềm mà mình sưu tập được khắp nơi. Phù hợp với hầu hết đối tượng, từ giáo viên, học sinh, sinh viên, cán bộ quản lí…

Hy vọng sẽ đáp ứng phần nào cho mọi người cần thiết để làm tư liệu tham khảo hoặc học tập.

Mật khẩu giải nén tập tin: huynhphuclinh

Trong thời gian tới, mình cố gắng sưu tập thêm và tiếp tục chia sẻ đến mọi người.

Link tải về [Mediafire]: Nhấn vào đây để tải về

Advertisements