NGẠI NGÙNG – Sáng tác: Lưu Thiên Hương – Trình bày: Kaycee Võ.
Bản quyền bài hát: VME.
Bản quyền thành phẩm: ZCG.
Sản phẩm được hát và thu Live tại Yolo Coffee.
Thực hiện: Huỳnh Phúc Linh – Trần Hoàng Tiến – Nguyễn Cao Kỳ.
Zoom Communication Group – 01.2017.

Đây là dự án của Zoom Communication Group nhằm giới thiệu các bạn có năng khiếu ca hát đến với cộng đồng mạng.
—————
Mọi chi tiết về sản phẩm của dự án, hoặc phát triển các dự án liên quan, vui lòng liên hệ với Huỳnh Phúc Linh (Mr) 0919 283014 – huynhphuclinh@gmail.com

Advertisements