ĐÌNH BÌNH PHỤNG

Di tích Lịch sử cách mạng cấp tỉnh

(Quyết định số 970/QĐ.UBT, ngày 17/4/2003)

Đình Bình Phụng được tạo lập vào năm 1920, bằng tre lá đơn sơ thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh và những bậc tiền nhân có công với làng xã. Bên cạnh đó dân làng còn thờ ông Tà theo tín ngưỡng dân gian Khmer.

Năm 1925 đình được trùng kiến theo kiến trúc ngôi đình Nam bộ truyền thống. Đình có kiến trúc hình chữ tam, gồm: võ ca, võ quy và chánh điện. Đối tượng thờ chính của đình Bình Phụng là Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, tiếp đến là các vị Tiền Hiền – Hậu Hiền, những người có công với làng Bình Phụng.

Trong kháng chiến chống Pháp, đình Bình Phụng là một trong những địa điểm liên quan đến cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940.

binhphung-1


Sau Cách Mạng Tháng 8 năm 1945, chính quyền cách mạng sử dụng đình Bình Phụng làm trụ sở ủy Ban Hành Chính xã Trung Hiệp, là nơi hội họp các đoàn thể như Phụ Nữ, Thanh niên Tiền Phong,… của xã. Cuối năm 1946, thực dân Pháp phá hủy hoàn toàn đình Bình Phụng, đem cây gỗ về cất trại lính ở Mai Phốp (Trung Hiếu). Đến năm 1955, đình được dựng tạm cách nền đình cũ khoảng 400m. Năm 1994, đình dời trở về vị trí ban đầu xây dựng tạm, đơn sơ để có nơi thờ cúng.

Ngày 21/4/2002, đình Bình Phụng được khởi công xây dựng lại tại nền cũ và hoàn thành vào năm 2003 trên diện tích 3050m2 bao gồm: chánh điện, nhà khói và sân khấu. Đình có khoảng sân rộng, trồng nhiều hoa kiểng, cây xanh. Khoảng sân đủ sức chứa đông người tập trung trong các dịp lễ hội. Trong sân đình có một bia sự kiện Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm 1940, bia làm bằng nguyên khối đá hoa cương màu đỏ do cựu nghĩa quân Phan Văn Hòa (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) phụng lập ghi lại sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940.

Hằng năm có hai lệ cúng đình là:

  • Lễ Hạ Điền ngày 17/3 âm lịch.
  • Lễ Thượng Điền 17/10 âm lịch.

  Một số hình ảnh của đình Bình Phụng:

binhphung-1

binhphung-2

binhphung-2

binhphung-3

binhphung-3

binhphung-4

binhphung-4

binhphung-5

Mọi chi tiết liên hệ:

Địa chỉ: ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Số điện thoại liên lạc: 01634.846.566  (cô 3 Nguyệt).

Bài viết trích từ dự án : 16 đình tiêu biểu ở Vĩnh Long

Nguồn tư liệu về đình: được cung cấp từ BQL di tích đình Bình Phụng.

Ảnh – Clip:  Huỳnh Phúc Linh – Nguyễn Gia Bảo Khánh – Trần Mạnh Khang – Diki pictures thực hiện

Link các bài viết của dự án: ( vui lòng nhấn vào các đường dẫn bên dưới cạnh tên bài viết về Đình lảng muốn xem qua )

1. Đình Tân Ngãi:  https://huynhphuclinh.wordpress.com/dinh-tan-ngai-vinh-long

2. Đình Kỳ Hà: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-ky-ha-vinh-long

3. Đình Thiện Mỹ: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-thien-my-vinh-long

4. Đình Vĩnh Thuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-vinh-thuan-vinh-long

5. Đình Bình Phước: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-binh-phuoc-vinh-long

6. Đình Hậu Thạnh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-hau-thanh-vinh-long

7. Đình Long Thanh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-long-thanh-vinh-long

8. Đình Tân Hoa: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-hoa-vinh-long

9. Đình Tân Giai: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-giai-vinh-long

10. Đình Long Hồ: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-long-ho-vinh-long

11. Đình Trung Hòa: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-trung-hoa-vinh-long

12. Đình Phú Nhuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-phu-nhuan-vinh-long

13. Đình Mỹ Thuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-my-thuan-vinh-long

14. Đình Tân Quới: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-quoi-vinh-long

15. Đình Hòa Ninh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-hoa-ninh-vinh-long

16. Đình Bình Phụng: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-binh-phung-vinh-long

Và 2 clip cúng Thượng điền đình Tân Giai, đình Tân Hoa.

Advertisements