ĐÌNH PHÚ NHUẬN

Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh

(Quyết định số 1936/QĐ-UBND, ngày 10/10/2008)

Đình Phú Nhuận đã được các vị tiền nhân, thời khai hoang mở đất xây dựng vào khoảng 1836 bằng tre lá đơn sơ để thờ các vị thần phò trợ làm chỗ dựa tâm linh để dân làng làm ăn sinh sống. Ngôi đình nằm trên phần đất công của làng tiếp giáp ngã ba sông Giồng Ké, Phú Tiên, Phú Hữu ( vàm Ngã Bát). Thời gian sau, đình Phú Nhuận được các ông Hương chủ Nguyễn Văn Ý và Hương sư Nguyễn Văn Hậu đứng ra khởi xướng vận động xây cất lại ngôi đình quy mô hơn với đầy đủ võ quy, võ ca, chánh điện là nơi sinh hoạt văn hóa dân gian trong nhân dân.

pn1-10

Đình Phú Nhuận được sắc phong Thần Hoàng Bổn Cảnh, ngày 29 tháng 11 năm Tự Đức thứ năm (tức ngày 08 tháng 01 năm 1853). Hiện nay, sắc thần đình Phú Nhuận đã bị hư mục không còn.

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tại đình Phú Nhuận đã diễn ra nhiều cuộc họp quan trong như: là nơi tập trung của lực lượng nghĩa quân và những người yêu nước, tập luyện võ nghệ, ban kế sách cho trận đánh Cầu Vông. Ngày 15 tháng 02 năm 1872, dưới sự lãnh đạo của Lê Cẩn – Nguyễn Giao giết tên chánh tham biện Vĩnh Long là Alix Salicetti (dân Vĩnh Long quen gọi là Bồi Xê ).

Đình Phú Nhuận là nơi hội họp, là cơ sở để bảo vệ cho việc triển khai kế hoạch liên Tỉnh ủy chuẩn bị Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Vũng Liêm năm 1940. Đặc biệt, nơi đây là điểm tổ chức bỏ phiếu bầu cử Quốc hội đầu tiên ngày 6 tháng 01 năm 1946. Với nhiều sự kiện cách mạng diễn ra tại đình như: Mặt trận Việt Minh họp thành lập mặt trận Cầu Vông để tổ chức đánh địch. Từ đó, trong trận càn quét ngày 18 tháng 8 năm 1946 bọn giặc đã tàn sát giết nhân dân và đốt toàn bộ đình.

Năm 1947, ngôi đình Phú Nhuận được nhân dân dựng lại bằng cây, lá đơn sơ. Đến năm 1951 xây dựng lại hoàn chỉnh và quy mô hơn để nhân dân có nơi thờ tự. Bên cạnh đó, còn có mục đích là gầy dựng lại cơ sở để tổ chức hoạt động cách mạng chống Pháp.

Từ năm 1954 đến 1960, nhân dân các ấp xung quanh khu vục đình Phú Nhuận luôn bảo vệ tốt cơ sở Đảng. Đặc biệt, đình Phú Nhuận là địa điểm triển khai Nghị quyết số 15 của Trung ương: Đồng khởi võ trang do ông Bùi Văn Bang (Bí thư xã Trung Ngãi) lúc bấy giờ phát động khởi nghĩa kết hợp đấu tranh chính trị cùng với võ trang của đảng viên và quần chúng cốt cán tại đình.

Cuối năm 2009, nhà nước đã đầu tư xây dựng lại đình trên nền đình cũ với  diện tích 3.250m² với kinh phí xây dựng là 2,4 tỉ đồng. Đến ngày 11.7.2010 (âm lịch) khánh thành.

Đình Phú Nhuận có 2 lễ cúng chính như lễ Thượng Điền và lễ Hạ Điền:

  • Lễ cúng Hạ Điền vào ngày 19 tháng 2 âm lịch.
  • Lễ cúng Thượng Điền vào ngày 16 tháng 10 âm lịch.

  Một số hình ảnh về đình Phú Nhuận:

pn1-1

pn1-2

pn1-3

pn1-4

pn1-5

pn1-6

pn1-7

pn1-8

pn1-9

Mọi chi tiết liên hệ:

Địa chỉ: tổ 6, ấp Phú Nhuận, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Số điện thoại liên lạc: 01696.071.597 (chú Hai Quýt).

Bài viết trích từ dự án : 16 đình tiêu biểu ở Vĩnh Long

Nguồn tư liệu về đình: được cung cấp từ BQL di tích đình Phú Nhuận.

Ảnh – Clip:  Huỳnh Phúc Linh – Nguyễn Gia Bảo Khánh – Trần Mạnh Khang – Diki pictures thực hiện

Link các bài viết của dự án: ( vui lòng nhấn vào các đường dẫn bên dưới cạnh tên bài viết về Đình lảng muốn xem qua )

1. Đình Tân Ngãi:  https://huynhphuclinh.wordpress.com/dinh-tan-ngai-vinh-long

2. Đình Kỳ Hà: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-ky-ha-vinh-long

3. Đình Thiện Mỹ: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-thien-my-vinh-long

4. Đình Vĩnh Thuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-vinh-thuan-vinh-long

5. Đình Bình Phước: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-binh-phuoc-vinh-long

6. Đình Hậu Thạnh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-hau-thanh-vinh-long

7. Đình Long Thanh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-long-thanh-vinh-long

8. Đình Tân Hoa: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-hoa-vinh-long

9. Đình Tân Giai: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-giai-vinh-long

10. Đình Long Hồ: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-long-ho-vinh-long

11. Đình Trung Hòa: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-trung-hoa-vinh-long

12. Đình Phú Nhuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-phu-nhuan-vinh-long

13. Đình Mỹ Thuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-my-thuan-vinh-long

14. Đình Tân Quới: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-quoi-vinh-long

15. Đình Hòa Ninh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-hoa-ninh-vinh-long

16. Đình Bình Phụng: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-binh-phung-vinh-long

Và 2 clip cúng Thượng điền đình Tân Giai, đình Tân Hoa.

Advertisements