ĐÌNH LONG HỒ

Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh (QĐ số 38438/QĐ.UBT-20/12/2000)

Đình Long Hồ nằm gần  cầu chợ Cua được xây dựng vào khoảng nửa đầu thế kỉ XIX. Lúc đầu ngôi đình xây dựng đơn sơ cây lá. Nhân dân làng Long Hồ trung tu ngôi đình nhiều lần. Năm 1853 đình Long Hồ được vua Tự Đức sắc phong “Bổn Cảnh Thành Hoàng”.

Năm 1904, ban Hội hương và dân làng Long Hồ tiến hành trùng kiến ngôi đình, sau thời gian dài đình bị xuống cấp. Đến năm 1972 đình lại được nhân dân đóng góp trùng tu, tôn tạo.

longho-7

Ngôi đình hiện tại quy mô rộng lớn gồm ba gian: võ ca, võ quy và chánh điện; bên hông phải có miếu Tiên Nông, miếu Thổ Thần và nhà trù. Đình cất bằng gỗ căm xe, nền lát gạch tàu, mái lợp ngói âm dương. Ngôi đình thần Long Hồ có niên đại lâu đời, sau nhiều lần trùng kiến, trùng tu đình vẫn giữ được nét kiến trúc đẹp, cổ kính. Bên trong đình bày trí đẹp, trang nghiêm. Nội thất đình bày trí nhiều bao lam, hoành phi, câu đối đẹp, chữ nghĩa thâm thúy. Đặc biệt, trong đình còn lưu giữ đạo sắc Thành Hoàng Bổn Cảnh và hai sắc phong triều đình phong tặng cho ông Nguyễn Đức Kế, người làng Long Hồ làm quan dưới triều Nguyễn và nhiều hiện vật khác rất có giá trị và quý hiếm.

Trải qua thời gian tồn tại, đình Long Hồ bị xuống cấp, đã được nhân dân nhiều lần tu bổ. Với kiến trúc, bày trí và các hiện vật có giá trị bên trong nội thất đình còn lưu giữ. Đây là di sản văn hóa có giá trị xứng đáng được nhà nước cùng nhân dân gìn giữ, phát huy.

Hàng năm tại đình Long Hồ có các dịp lễ hội chính:

  • Lễ Hạ Điền: 16-17 tháng 3 (âm lịch).
  • Lễ Thượng Điền: 16-17 tháng 10 (âm lịch).

Ngoài ra, theo thông lệ, ba năm đáo lễ Kỳ Yên một lần. Các ngày lễ hội đông đảo bà con xa gần, các đình xung quanh đến chiêm bái. Tùy tình hình tài chính, đình rước các đoàn hát bội về phục vụ và con trong làng.

 Một số hình ảnh về đình Long Hồ:

longho-1

longho-2

longho-3

longho-4

longho-5

longho-6

longho-8

longho-9

Mọi chi tiết liên hệ:

Địa chỉ: khóm 6, phường 4, thành phố Vĩnh Long.

Điện thoại liên lạc: 01655.881.789 (chú 7 Văn); 01267.847.383 (chú Bình).

Bài viết trích từ dự án : 16 đình tiêu biểu ở Vĩnh Long

Nguồn tư liệu về đình: được cung cấp từ BQL di tích đình Long Hồ.

Ảnh – Clip:  Huỳnh Phúc Linh – Nguyễn Gia Bảo Khánh – Trần Mạnh Khang – Diki pictures thực hiện

Link các bài viết của dự án: ( vui lòng nhấn vào các đường dẫn bên dưới cạnh tên bài viết về Đình lảng muốn xem qua )

1. Đình Tân Ngãi:  https://huynhphuclinh.wordpress.com/dinh-tan-ngai-vinh-long

2. Đình Kỳ Hà: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-ky-ha-vinh-long

3. Đình Thiện Mỹ: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-thien-my-vinh-long

4. Đình Vĩnh Thuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-vinh-thuan-vinh-long

5. Đình Bình Phước: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-binh-phuoc-vinh-long

6. Đình Hậu Thạnh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-hau-thanh-vinh-long

7. Đình Long Thanh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-long-thanh-vinh-long

8. Đình Tân Hoa: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-hoa-vinh-long

9. Đình Tân Giai: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-giai-vinh-long

10. Đình Long Hồ: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-long-ho-vinh-long

11. Đình Trung Hòa: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-trung-hoa-vinh-long

12. Đình Phú Nhuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-phu-nhuan-vinh-long

13. Đình Mỹ Thuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-my-thuan-vinh-long

14. Đình Tân Quới: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-quoi-vinh-long

15. Đình Hòa Ninh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-hoa-ninh-vinh-long

16. Đình Bình Phụng: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-binh-phung-vinh-long

Và 2 clip cúng Thượng điền đình Tân Giai, đình Tân Hoa.