ĐÌNH KỲ HÀ

Di tích lịch sử cấp tỉnh

(Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 20/12/2000)

Đình Kỳ Hà còn gọi là đền thờ Hùng Vương, được xây dựng vào đầu thế kỷ XIX. Đến năm 1853, đình được vua Tự Đức sắc phong “ Thành Hoàng Bổn Cảnh”. Đình Kỳ Hà nằm khoảng giữa huyện Long Hồ và căn cứ rừng Dơi. Trước 1927, nơi đây là vùng sâu nên nhiều nhân sĩ trí thức về đây tổ chức hoạt động chống Pháp. Đến khi chi bộ Ngã Tư Long Hồ được thành lập, đình là địa điểm họp dân để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng. Khi bị mật thám ruồng bố, thì cán bộ nhân dân từ đình chạy vào rừng Dơi ẩn náu, bình yên lại trở ra hoạt động cách mạng. Đình Kỳ Hà là điểm tựa an toàn của Cách Mạng trong hai thời kỳ chống thức dân Pháp và đế quốc Mỹ .

r1-1

Thời kỳ 9 năm kháng chiến chống Pháp, để thực hiện tiêu thổ kháng chiến, nhằm ngăn chặn bước chân thực dân Pháp tái chiếm miền Nam, nhân dân Phú Đức đã tháo dỡ ngôi đình.

Năm 1956, đình Kỳ Hà được xây dựng mới hoàn toàn, bằng bê tông, nóc lợp ngói, nền lót gạch tàu, có hai gian: chánh điện và võ quy, kiến trúc cổ không còn. Hiện đền thờ còn lưu giữ một số di vật xưa.

Sau 1975, đình Kỳ Hà đổi tên thành đền thờ Hùng Vương. Đền thờ là nơi thờ Vua Hùng, Thành Hoàng và thờ anh hùng liệt sĩ. Hiện nay, đổi lại tên đình Kỳ Hà.

Hiện nay, tuy đình không còn giữ nét kiến trúc cổ kính nhưng vẫn là nơi thờ tự tôn nghiêm lại nằm cạnh bờ sông thơ mộng gợi nhớ không khí hội hè, náo nhiệt và là nơi ghi nhận lại quá trình lịch sử cách mạng của đình Kỳ Hà xưa.

Hàng năm có các lệ cúng theo âm lịch:

  • Giỗ tổ Hùng Vương: mùng 10 tháng 3 âm lịch.
  • Lễ Thượng Điền: 15 – 16 tháng 3 âm lịch.
  • Lễ Hạ Điền: 15 – 16 tháng 11 âm lịch.

Một số hình ảnh của đình Kỳ Hà:

r1-1

r1-2

r1-2

r1-3

r1-3

r1-4

 

Mọi chi tiết liên hệ:

Địa chỉ: ấp An Thạnh, xã Phú Đức, huyện Long Hồ.

Số điện thoại liên lạc: 01228.779.861 (chú 2 Ngọc).

Bài viết trích từ dự án : 16 đình tiêu biểu ở Vĩnh Long

Nguồn tư liệu về đình: được cung cấp từ BQL di tích đình Kỳ Hà.

Ảnh – Clip:  Huỳnh Phúc Linh – Nguyễn Gia Bảo Khánh – Trần Mạnh Khang – Diki pictures thực hiện

Link các bài viết của dự án: ( vui lòng nhấn vào các đường dẫn bên dưới cạnh tên bài viết về Đình lảng muốn xem qua )

1. Đình Tân Ngãi:  https://huynhphuclinh.wordpress.com/dinh-tan-ngai-vinh-long

2. Đình Kỳ Hà: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-ky-ha-vinh-long

3. Đình Thiện Mỹ: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-thien-my-vinh-long

4. Đình Vĩnh Thuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-vinh-thuan-vinh-long

5. Đình Bình Phước: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-binh-phuoc-vinh-long

6. Đình Hậu Thạnh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-hau-thanh-vinh-long

7. Đình Long Thanh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-long-thanh-vinh-long

8. Đình Tân Hoa: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-hoa-vinh-long

9. Đình Tân Giai: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-giai-vinh-long

10. Đình Long Hồ: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-long-ho-vinh-long

11. Đình Trung Hòa: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-trung-hoa-vinh-long

12. Đình Phú Nhuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-phu-nhuan-vinh-long

13. Đình Mỹ Thuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-my-thuan-vinh-long

14. Đình Tân Quới: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-quoi-vinh-long

15. Đình Hòa Ninh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-hoa-ninh-vinh-long

16. Đình Bình Phụng: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-binh-phung-vinh-long

Và 2 clip cúng Thượng điền đình Tân Giai, đình Tân Hoa.

Advertisements