Với những mục đích: trước là tạo được bộ sưu tập nhỏ khái quát được những thông tin về 16 đình làng tiêu biểu này, một mặt, đi xa hơn, là quảng bá cho hình ảnh của di tích trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói chung, và các di tích đình làng nói riêng. Chính vì thế mà nhóm thực hiện mạnh dạn, mạo muội thực hiện bộ sưu tập mang tên “16 đình làng tiêu biểu ở Vĩnh Long”.

bia-truoc

Trước mắt, bộ sưu tập này được giới thiệu giới hạn trong phạm vi “lưu hành nội bộ”. Khi nội dung phong phú thêm và có điều kiện về kinh phí, nhóm sẽ tiếp tục thực hiện các đình làng còn lại, cũng như các di tích hiện có.

Trong giới hạn đó, bộ sưu tập này chỉ khái quát những thông tin cơ bản nhất, những ngày cúng lệ trong năm, địa chỉ, những bài văn tế trong các lễ cúng và những hình ảnh đẹp của các đình được giới thiệu.

Với nhiệt tâm, và lòng hướng về cội nguồn dân tộc hy vọng với những thông tin mà nhóm thực hiện đi thực tế đến các đình trong quyển sưu tập này, cùng với  những hình ảnh được cẩn thận tính toán cho mỗi góc máy, mỗi khung hình để ghi nhận lại nhằm gìn giữ cho đời sau, sẽ góp phần cho việc tra cứu, thưởng lãm, cung cấp thông tin về các đình này trong ký ức mỗi người.

bia-sau

Với bộ sưu tập đầu tay này, có thể quí vị sẽ thấy nó thật quá đơn sơ về hình thức, có phần hạn chế về nội dung. Nhưng nhóm thực hiện mong ước bộ sưu tập đầu tay này sẽ có tác dụng như một tiếng chuông ngân lên để đánh thức tiềm năng con người đất Vĩnh, vốn đã  từng có truyền thống văn hóa yêu cội nguồn dân tộc sẽ chung tay góp sức bảo tồn, quảng bá cho thế giới gần xa về những địa danh di tích đình làng trên quê hương Vĩnh Long.

Sách in của 16 đình làng tiêu biểu của nhóm thực hiện.
Sách in của 16 đình làng tiêu biểu của nhóm thực hiện.

Sách ebook “16 đình làng tiêu biểu ở Vĩnh Long” có thể xem trên máy tính, với chức năng lật trang 3D tuyệt đẹp do nhóm thực hiện, độc giả quan tâm có thể tải về theo đường dẫn bên dưới:

— >>> Nhấn vào đây để tải sách 3D-16dinhtieubieu về xem   <<<-

Đĩa DVD về phim của 16 đình làng tiêu biểu và lễ cúng thượng điền của 2 đình.
Đĩa DVD về phim của 16 đình làng tiêu biểu và lễ cúng thượng điền của 2 đình.

Trong quá trình đi thực địa ghi nhận, khảo cứu và tham khảo từ các tư liệu của Sở văn hóa thể thao và du lịch, ban quản lí các di tích lịch sử văn hóa tỉnh Vĩnh Long, nhưng có thể vẫn còn đôi chỗ thông tin có thể chưa chính xác, rất mong được sự góp ý kiến từ quí vị để những bộ sưu tập về sau của nhóm được chính xác, đầy đủ thông tin hơn.

Trân trọng.

          Nhóm thực hiện

Huỳnh Phúc Linh

Nguyễn Gia Bảo Khánh

Trần Mạnh Khang

 

Link các bài viết của dự án: ( vui lòng nhấn vào các đường dẫn bên dưới cạnh tên bài viết về Đình lảng muốn xem qua )

1. Đình Tân Ngãi:  https://huynhphuclinh.wordpress.com/dinh-tan-ngai-vinh-long

2. Đình Kỳ Hà: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-ky-ha-vinh-long

3. Đình Thiện Mỹ: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-thien-my-vinh-long

4. Đình Vĩnh Thuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-vinh-thuan-vinh-long

5. Đình Bình Phước: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-binh-phuoc-vinh-long

6. Đình Hậu Thạnh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-hau-thanh-vinh-long

7. Đình Long Thanh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-long-thanh-vinh-long

8. Đình Tân Hoa: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-hoa-vinh-long

9. Đình Tân Giai: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-giai-vinh-long

10. Đình Long Hồ: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-long-ho-vinh-long

11. Đình Trung Hòa: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-trung-hoa-vinh-long

12. Đình Phú Nhuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-phu-nhuan-vinh-long

13. Đình Mỹ Thuận: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-my-thuan-vinh-long

14. Đình Tân Quới: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-tan-quoi-vinh-long

15. Đình Hòa Ninh: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-hoa-ninh-vinh-long

16. Đình Bình Phụng: https://huynhphuclinh.wordpress.com/du-an-dinh-binh-phung-vinh-long

Và 2 clip cúng Thượng điền đình Tân Giai, đình Tân Hoa.

Lễ cúng Thượng điền đình Tân Hoa: 11-12/9 al – Bính Thân ( 2016 )