Vĩnh Long xưa và nay.
Kịch bản – Đạo diễn: Huỳnh Phúc Linh.
Quay phim: Nguyễn Cao Kỳ –  Đỗ Huỳnh Quang Khải – Nguyễn Quang Thiện – Nguyễn Huỳnh Minh Khang.
Âm nhạc: Nguyễn Huỳnh Minh Khang.
Dựng phim: Nguyễn Huỳnh Minh Khang.
© Zoom Communication Group – 1/2016.

Advertisements