Hội thao truyền thống 1.1.2016 của trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm do cựu học sinh khóa 2007 tổ chức thực hiện.
Thực hiện video clip:

Quay phim
NGUYỄN CAO KỲ
PHAN NGUYỄN BẢO DUY
NGUYỄN HUỲNH MINH KHANG
PHẠM THANH NHI
ĐẶNG DUY ANH

Boom
TRẦN HOÀNG TIẾN
NGUYỄN HUỲNH THÁI
ĐỖ HUỲNH QUANG KHẢI

Dựng phim
NGUYỄN HUỲNH MINH KHANG

Chụp ảnh
NGUYỄN GIA THIÊN
HUỲNH LÊ BẢO KHANH
ĐỖ THỊ THẢO VY
LÊ MINH QUÂN
NGUYỄN GIA BẢO KHÁNH
PHÙNG KHẢ VĂN

Đạo diễn
HUỲNH PHÚC LINH

ZOOM COMMUNICATION GROUP
01.01.2016

 

Advertisements