Kịch bản – Lời bình: Bùi Phạm Ngọc Xuân.
Quay phim: Nguyễn Cao Kỳ – Nguyễn Huỳnh Minh Khang – Nguyễn Quang Thiện.
Âm thanh: Nguyễn Huỳnh Thái.
BTS: Đỗ Huỳnh Quang Khải.
Dựng phim: Nguyễn Huỳnh Minh Khang – Nguyễn Cao Kỳ.
Đạo diễn: Huỳnh Phúc Linh.
—————–
Zoom Communication Group – 12/2015.
Homepage: http://www.zoomtoday.net
Fanpage: http://www.facebook.com/zoomcg

Advertisements