Gửi quí đồng nghiệp và các em học sinh yêu môn hóa bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học bằng hình ảnh đã được NBK-ZooM việt hóa.

Hy vọng quí đồng nghiệp sẽ có thêm tư liệu giảng dạy, và các em học sinh sẽ cảm thấy thích với phần hình ảnh này, cũng như yêu môn hóa nhiều hơn nữa.

Cùng cảm nhận, cùng đam mê môn hóa và cùng chia sẻ cùng chúng tôi những hình ảnh này để lưu trữ và học – ghi nhớ nha các em.

Chúc các em học tập tốt.

Heli là một nguyên tố trơ và nhẹ nhất trong khí trơ. Dịch bới: NBK-ZooM. Hình nguồn: www.pinterest.com
Heli là một nguyên tố trơ và nhẹ nhất trong khí trơ.
Dịch bới: NBK-ZooM.
Hình nguồn: http://www.pinterest.com
Đồng là một kim loại có màu đỏ, nó còn là một chất dẫn điện tốt.
Đồng là một kim loại có màu đỏ, nó còn là một chất dẫn điện tốt.
Dịch bới: NBK-ZooM.
Hình nguồn: http://www.pinterest.com

Link tải về:
Nhấn vào đây để tải về

Nguồn bài viết:  www.zoomtoday.net

Nguồn hình ảnh gốc:  https://www.pinterest.com/

Advertisements