LTS: Phúc Linh xin giới thiệu đến các bạn một ý tưởng nhỏ là làm máy bắn máy bay giấy để thư giãn. Cách thực hiện rất nhanh, gọn, nhẹ, và trên hết là rẻ tiền. Bài được Phúc Linh lượt dịch từ trang instructables.com

~~~~~~~

Máy phóng máy bay giấy Ảnh: http://www.instructables.com
Máy phóng máy bay giấy
Ảnh: http://www.instructables.com

Vật dụng gồm có:

– Thanh gỗ (2cm x 4cm x 20cm): 2 thanh.

– Nẹp gỗ

– Giấy bìa cạc-tông cứng

– 2 động cơ AC ( loại nhỏ )

– 2 đĩa CD đã qua sử dụng

– Keo

– Sơn.

Các phần giá đỡ và chịu lực:

Phần ke chịu lực ( làm bằng gỗ ):  Ke lớn: 1,5cm x 2,5cm x 2,5cm) - 2 cái. Ke trung: 2cm x 2,5cm x 2,5cm - 2 cái. Ke nhỏ: 3cm x 2,5cm x 2,5cm - 2 cái. Ảnh: http://www.instructables.com
* Phần ke chịu lực ( làm bằng gỗ ):
Ke lớn: 1,5cm x 2,5cm x 2,5cm) – 2 cái.
Ke trung: 2cm x 2,5cm x 2,5cm – 2 cái.
Ke nhỏ: 3cm x 2,5cm x 2,5cm – 2 cái.
* Phần giá đỡ: ( nẹp gỗ )
2x (3,5cm x 4cm)
2x (4cm x 4cm)
2x (3,5cm x 8cm)
2x (4cm x 8cm)
Tất cả đều sơn đen để có độ thẩm mỹ. Ảnh: http://www.instructables.com
Tạo lỗ mộng trên 2 thanh gỗ. Ảnh: http://www.instructables.com
Tạo lỗ mộng trên 2 thanh gỗ. Ảnh: http://www.instructables.com
Ghép 2 thanh gỗ lại khớp với mộng đã tạo. Có thể dán keo lỏng hoặc dùng đinh, vít để làm cho mối ghép chắc hơn. Ảnh: http://www.instructables.com
Ghép 2 thanh gỗ lại khớp với mộng đã tạo. Có thể dán keo lỏng hoặc dùng đinh, vít để làm cho mối ghép chắc hơn.
Ảnh: http://www.instructables.com

Phần đế của máy phóng:

Dán ( bắt vít ) phần giấy bìa và ke chịu lực ở các phần đầu của thanh gỗ.  Ảnh: http://www.instructables.com
Dán keo ( hoặc bắt vít ) phần nẹp gỗ và ke chịu lực ở 2 đầu của thanh gỗ.
Ảnh: http://www.instructables.com
6
Dán keo ( hoặc bắt vít ) phần nẹp gỗ và ke chịu lực ở 2 đầu của thanh gỗ. Ảnh: http://www.instructables.com
Dán keo ( hoặc bắt vít ) phần nẹp gỗ và ke chịu lực ở 2 đầu của thanh gỗ. Ảnh: http://www.instructables.com
Dán keo ( hoặc bắt vít ) phần nẹp gỗ và ke chịu lực ở 2 đầu của thanh gỗ.
Ảnh: http://www.instructables.com

Phần động cơ:

 

Dán keo dính để động cơ gắn chặt vào ke chịu lực ( 2cm x 2,5cm x 2,5cm ).  Ảnh: http://www.instructables.com
Dán keo dính để động cơ gắn chặt vào ke chịu lực ( 2cm x 2,5cm x 2,5cm ).
Ảnh: http://www.instructables.com

Phần đĩa bắn:

Dùng bìa cac-tông cứng dán ở phần chính giữa của đĩa CD để phần trụ cứng sau khi lắp vào động cơ. Ảnh: Dán keo dính để động cơ gắn chặt vào ke chịu lực ( 2cm x 2,5cm x 2,5cm ).  Ảnh: http://www.instructables.com
Dùng bìa cac-tông cứng dán ở phần chính giữa của đĩa CD để phần trụ cứng sau khi lắp vào động cơ.
Ảnh: Dán keo dính để động cơ gắn chặt vào ke chịu lực ( 2cm x 2,5cm x 2,5cm ).
Ảnh: http://www.instructables.com
Lắp động cơ vào.  Ảnh: http://www.instructables.com
Lắp động cơ vào.
Ảnh: http://www.instructables.com
Dùng keo dán vòng cao su vào bên ngoài vành đĩa CD. Ảnh: http://www.instructables.com
Dùng keo dán vòng cao su vào bên ngoài vành đĩa CD.
Ảnh: http://www.instructables.com
Phần đĩa bắn hoàn thiện. Ảnh: http://www.instructables.com
Phần đĩa bắn hoàn thiện.
Ảnh: http://www.instructables.com

Hoàn thiện máy bắn:

Ảnh: http://www.instructables.com

10-1
Ảnh: http://www.instructables.com
Ảnh: http://www.instructables.com
Ảnh: http://www.instructables.com
Ảnh: http://www.instructables.com
Ảnh: http://www.instructables.com
Ảnh: http://www.instructables.com
Ảnh: http://www.instructables.com
Ảnh: http://www.instructables.com
Ảnh: http://www.instructables.com
Dán phần đế: vừa tạo cân bằng 4 góc đế, vừa giảm độ rung của máy khi động cơ hoạt động. Ảnh: http://www.instructables.com
Dán phần đế: vừa tạo cân bằng 4 góc đế, vừa giảm độ rung của máy khi động cơ hoạt động. Ảnh: http://www.instructables.com
Sản phẩm hoàn thiện. Ảnh: http://www.instructables.com
Sản phẩm hoàn thiện. Ảnh: http://www.instructables.com
Sản phẩm hoàn thiện. Ảnh: http://www.instructables.com
Sản phẩm hoàn thiện. Ảnh: http://www.instructables.com

Video clip sản phẩm:

Dịch – thực hiện bởi: Huỳnh Phúc Linh – Nguồn bài viết: http://www.instructables.com

Advertisements