Vừa qua, chúng tôi thiết kế một phong điện mới có tên là phong điện theo nguyên lý guồng nước của đồng bào vùng Tây Băc). Nếu như guồng nước thực tế dựa vào 2 nguồn năng lượng là sức mạnh nước đẩy cánh guồng nước quay và sức hút trọng lực làm cho nước đổ từ trên cao xuống ruộng thì thì phong điện này cũng dựa vào 2 nguồn năng lượng đó, là sức gió thổi và năng lượng thứ hai là trọng lực hay sức hút của Trái đất, điều kỳ diệu là nó có thể chạy ở sức gió nhỏ 1,5 m/giây (vận tôc này ngang với người đi bộ), do sự điều chỉnh chênh lệch lớn của 2 bánh xe truyền lực.

Hình 1: hệ thống phát điện gồm 8 ống nhựa rỗng ruột, trong đó có chứa 8 cục nam châm có từ lực mạnh.
Hình 1: hệ thống phát điện gồm 8 ống nhựa rỗng ruột, trong đó có chứa 8 cục nam châm có từ lực mạnh.

Ở hình 1: hệ thống phát điện gồm 8 ống nhựa rỗng ruột, trong đó có chứa 8 cục nam châm có từ lực mạnh. Khi bánh xe quay (dù còn rất chậm) nhưng những cục nam châm vẫn rơi qua rơi lại với vận tôc nhanh và  đều như nhau, bởi theo nguyên lý gia tốc của sức hút Trái đất, điều này làm các cuộn dây bằng đồng cuốn ở bên ngoài ống luân phiên nhau phát ra điện xoay chiều và được nắn điện thành một chiều nạp vào ắc quy.

pd2

Ở hình 2: các bộ phận đầy đủ của phong điện, nếu ta làm lớn để thu được năng lượng gió nhiều thì sẽ có năng lượng điện sử dụng khả dĩ.

Mạch điện tử của nó H1 (dưới) chưa nâng áp, H2 (dưới) đã nâng áp 4 lần, đây là tôi chỉ vẽ đại diện 3 cuộn dây, nếu như hình phong điện trên phải vẽ mạch điện tổng cộng là 8 cuộn, đầu âm và dương tập trung của các cuộn dây đó được nối vào 2 vành bằng đồng của cổ góp để lấy điện.

theo ĐẶNG HỒNG QUANG – báo Khoa học phổ thông

Nguồn bài: http://khoahocphothong.com.vn/detail 40466

Advertisements