Tại Vĩnh Thuận – Kiên Giang: chiếc Vespa được chế thành xe cứu hỏa.
( ảnh lấy từ: Do Dienthanh )

ảnh: Do Dienthanh
ảnh: Do Dienthanh

10608459_10153431524534698_1613119314431730105_o

Ảnh lấy từ trang: https://www.facebook.com/do.dienthanh

Advertisements