Bạn đã để giày dép của bạn theo cách nào dưới đây? Nếu chưa có, hãy thử 1 cách hoặc sáng tạo theo ý của bạn.
Rất thực tế và đầy sáng tạo. Cùng xem qua nào !

Nguồn ảnh: sưu tầm từ internet.

29

6-630x462

39

49

59

78-630x419

89

129

137-630x419

147

154

173

177

1111-630x912

1210

Advertisements