Ứng dụng ý tưởng cho học sinh thực hành tại lớp với ý tưởng đã chuẩn bị sẵn trước đó.

Vật liệu: tùy ý

Đề bài: cải tiến hoặc làm mới hộp đựng bút bằng những vật liệu tái chế.

Hoạt động: nhóm

8


141 297-630x419 357 548 650 749-630x419 1051-630x945 1169-630x431 1253-630x434 1540 1734 1828 1926-630x420 2022bien-vo-lon-cu-thanh-khay-dung-do-gon-gang-dep-mat

Nguồn: sưu tầm từ Internet

Advertisements