Sổ tay tra cứu mác thép bản Tiếng Việt (tác giả Trần Văn Địch) về tiêu chuẩn thép của Việt Nam, Nga, Trung Quốc, ISO, Nhật, Đức, Pháp, Thuỵ Điển, Anh, Mỹ. Sổ tay giới thiệu về qui cách vật liệu gang, thép của 9 quốc gia sản xuất gang, thép hàng đầu thế giới và các nước đang sử dụng tiêu chuẩn ISO.

09

Nội dung của cuốn Sổ tay tra cứu mác thép thế giới của Trần Văn Địch bao gồm các phần:

– Chương 1: giới thiệu và phân tích các phương pháp biểu thị các mác thép và gang của các nước và tổ chức quốc tế ISO

– Chương 2,3,4: giới thiệu các mác thép, thành phần hóa  học, cơ tính và công nghệ nhiệt luyện của các nhóm thép.

– Chương 5, 6: giới thiệu thép đúc và gang đúc

– Chương 7: giới thiệu sản phẩm, thành phần hóa học và tính năng của thép và hợp kim làm que hàn.

Link tải về: http://www.mediafire.com/So-tay-thep-the-gioi-Tran-Van-Dich-tieng-Viet.pdf

Host: Mediafire

Pass: không có

Dung lượng: 36.5MBs

Loại: pdf

Nguồn ebook: http://mayquangpho.org

Advertisements