Có rất nhiều đồ dùng dạy học dự thi. Chụp vài tấm để coi, còn clip quay thì từ từ up lên sau.

Hội thi diễn ra từ 18/4 đến 20/4 tại trường THPT Vĩnh Long

IMG_6251 (FILEminimizer)

IMG_6259 (FILEminimizer)IMG_6255 (FILEminimizer) IMG_6256 (FILEminimizer)

IMG_6252 (FILEminimizer) IMG_6262 (FILEminimizer) IMG_6263 (FILEminimizer) IMG_6264 (FILEminimizer) IMG_6281 (FILEminimizer) IMG_6286 (FILEminimizer) IMG_6243 (FILEminimizer) IMG_6237 (FILEminimizer) IMG_6236 (FILEminimizer) IMG_6235 (FILEminimizer) IMG_6234 (FILEminimizer) IMG_6233 (FILEminimizer) IMG_6232 (FILEminimizer)

Advertisements