Đây là một dạng robot mini  di chuyển được chỉ  với  1 động cơ hoặc hai động cơ .

Các bạn cùng xem qua và tìm hiểu thêm với các từ khoá: Jerome Demers, Beetlebot, B.E.A.M

Có rất nhiều dạng, nhưng hầu hết đều đơn giản và dễ thực hiện, rất thú vị.

Dưới đây là 1 dạng trong số beetlebot.

( nguồn Youtube và instructables.com )