1. Cấu tạo và nguyên lí hoạt động của thang cuốn:


2. Nguyên lý hoạt động của súng AK47:

3. Nguyên lí hoạt động của thang máy gia đình:

4. Cấu tạo và nguyên lí hoạt động của súng Colt 45:

5. Nguyên tắc hoạt động của máy bay ( thuyết minh ):

( nguồn Youtube.com )

Advertisements