Đây là ý tưởng của Mitchell Silva, một sinh viên chuyên ngành thiết kế công nghiệp. Mitchell sử dụng khoảng 40 đèn LED gắn vào ghi đông xe, nguồn điện sử dụng để chiếu sáng là pin đồng hồ.

Tham khảo thị trường
Tham khảo thị trường

Đưa ra ý tưởng
Đưa ra ý tưởng
Mô phỏng hoạt động
Mô phỏng hoạt động
Gia công sản phẩm
Gia công sản phẩm

Cách làm:

– Cắt 1 rãnh dọc theo ghi đông xe
– Luồn vào trong 1 ống nhựa dẻo plastic
– Bố trí 40 đèn LED bên trong ống nhựa
– Lắp nút bấm điều khiển
– Lắp Pin

Flotspotting-MitchellSilva-GLOBARS-Process00000005555555

Flotspotting-MitchellSilva-GLOBARS-mitchellEule™ – khoahoc247.com

Advertisements