Nhà sáng chế tập 1:

1. Xe gắn máy phát điện – nhà sáng chế: Nguyễn Văn Hai

2. Chậu cây tiết kiệm nước – nhà sáng chế: Nguyễn Quang Ngọc

3. Tàu đệm khí – nhóm sáng chế: TS Lê Đình Tuân – Sinh viên: Trần Khánh Duyệt, Vi Bảo Thịnh

Nguồn bài: youtube.com

Advertisements