Hãy tưởng tượng! Bạn lên mạng xem hàng, chọn lấy sản phẩm và thanh toán trực tuyến. Sau đó, nhà cung cấp gửi file vào địa chỉ email của bạn. Bạn mở ra và “in” (print) file đó thành sản phẩm và dùng… Nghe như chuyện khoa học giả tưởng. Nhưng chuyện giả tưởng đó sẽ xảy ra và làm thay đổi thế giới.

 

Advertisements