Đây là bộ sưu tập những tài liệu về tập huấn, giảng dạy kỹ năng sống trong trường học. Rất hữu ích cho giáo viên, học sinh, sinh viên có quan tâm.

Nguồn sưu tập: từ nhiều nguồn trên internet.

oq

uh

link download: http://www.mediafire.com/kynangsong 

mật khẩu ( nếu có ): huynhphuclinh

Advertisements