Đây là bộ sưu tập về bài giảng Kỹ năng sống của Tâm Việt, rất đầy đủ có minh hoạ cả video, hình ảnh. Rất hay và hữu ích.

Nguồn: sưu tập từ internet

Các bạn phải tải về đủ cả 5part, rồi chọn part 1, Extract here thì hoàn tất.

sa

Link download:

part 1: http://www.mediafire.com/huynhphuclinh

part 2: http://www.mediafire.com/huynhphuclinh

part 3: http://www.mediafire.com/huynhphuclinh

part 4: http://www.mediafire.com/huynhphuclinh

part 5: http://www.mediafire.com/huynhphuclinh

Mật khẩu ( nếu có ): huynhphuclinh

Advertisements