Đây là kiểu làm đơn giản, tiện dụng. So sánh thử với các DIY các kiểu khác thì thấy độ ổn định của cách nầy cao hơn, chế tạo cũng nhanh hơn.

Nguồn: http://www.instructables.com/id/High-Quality-DIY-Camera-Slider/

Advertisements