Vật liệu cần có:

– một khung hình cũ

– hai hộp các tông

– băng dính, lá ( giấy ) nhôm, keo trắng và tờ báo cũ.

– kính ( kiếng ) thông thường nhưng kính cường lực sẽ tốt hơn vì nó hấp thu nhiệt nhanh hơn.

F3AL5F2HD4VOEA3.LARGE

FRCTLXIHD4VOEAD.MEDIUM

FAUEYCMHD4VOEAE.MEDIUM

FDEEE6JHD4VOEAF.MEDIUM

FAFUXCQHD4VOEBZ.LARGE

Bước 1:

FAFUXCQHD4VOEBZ.LARGE

F5YL153HD4VOEC0.MEDIUM

FSVFUPYHD4VOEC1.MEDIUM

FQMHVKNHD4VOEC2.MEDIUM

F73PRV9HD4VOEC3.MEDIUM

Bước 2:

Kế tiếp chúng ta lót bên trong với lá ( giấy ) nhôm sử dụng keo trắng để giữ chặt.  Sử dụng băng keo dán trong và ngoài tạo ra  một bản lề của mặt cửa bếp.

F3VZHX4HD4VOED3.MEDIUM

FDBQQAMHD4VOED1.LARGE

FXKLN5CHD4VOED5.SMALL

Bước 3:

Làm các gương phản xạ. Chúng ta cắt các tông theo hình mẫu, có góc độ tốt nhất là khoảng 60 độ và dán keo trắng, nên dán  thêm băng keo xung quanh các cạnh.

FL0FSBAHD4VOEDU.LARGE

FN5IKS9HD4VOEDX.MEDIUM

FYB5TJNHD4VOEE0.MEDIUM

Bước 4:

F7RGXFNHD4VOEEK.MEDIUM

FJGPQFCHD4VOEEI.LARGE

Bước 5:

Chúng ta chọc một lỗ thông qua phía sau và chèn vào một nhiệt kế vào để biết nhiệt độ bên trong bếp. Nên để bếp nghiêng và nên ghi nhận góc nghiêng này để đảm bảo bếp nóng nhanh nhất có thể khi cần thiết vì sự hội tụ ánh sáng thông qua các lá gương.

FEY6OYWHD4VOEFH.MEDIUM

F30TM7IHD4VOEFE.LARGE

FER8PPJHD4VOEFM.SMALL

Biên dịch: Huỳnh Phúc Linh

Nguồn bài: http://Cardboard-and-Duct-tape-Solar-Oven

Advertisements