Hiện nay số lượng xe tham gia giao thông nước ta ngày càng đông,  hằng ngày một con đường phải gánh nhiều tải trọng và các dao động có tần số khác nhau đè lên nó. Tại sao ta không tạo ra 1 thiết bị để chuyển hóa các dao động hoặc tải trọng này thành điện năng ?

Ý tưởng của  bạn vitieubao2009@gmail.com

Advertisements