Đóng vai trò quan trọng trong việc giăng lưới lửa phòng không tầm thấp thời kỳ chống chiến tranh phá hoại, đến nay, lực lượng pháo cao xạ vẫn giữ một vị trí đáng kể trong lực lượng phòng không – không quân Việt Nam.

Một số hình ảnh về lực lượng phòng không của QĐND Việt Nam – phần 1

Ngày 1/4/1953, Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định thành lập Trung đoàn pháo cao xạ 367, gồm 6 tiểu đoàn chiến đấu, cũng được chọn là ngày truyền thống của bộ đội pháo cao xạ Việt Nam.

Từ chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử đến công cuộc chống chiến tranh phá hoại, bộ đội pháo cao xạ đã giăng lưới lửa, trừng trị hàng nghìn máy bay chiến thuật đế quốc nhăm nhe xâm phạm, gây tội ác trên bầu trời miền Bắc.

Với ý chí “Thà hy sinh chứ nhất định không rời mâm pháo”, bộ đội Pháo cao xạ đã bất chấp nguy hiểm, hy sinh sẵn sàng “kéo địch về mình, chia lửa với bạn” và ghi nên những chiến công hiển hách.

Phát huy truyền thống hào hùng từ thời chiến, bộ đội pháo cao xạ thời kỳ mới không ngừng tập luyện, làm chủ khí tài, góp phần cùng các lực lượng phòng không – không quân, giữ vững bình yên của bầu trời Tổ quốc.

Bộ đội pháo cao xạ B63 bắn đạn thật tại tường bắn TB.1


Diễn tập phòng không bằng pháo cao xạ tháng 12/2009.
Mục tiêu bị tiêu diệt tại diễn tập bắn năm 2009
Bộ đội phòng không Hải Phòng thực tập báo động chiến đấu
Diễn tập bắn đạn thật tại trường bắn Mây Tào
Luyện tập với súng phòng không 12 ly 7
Hướng dẫn sử dụng pháo cao xạ V-47 37mm