Đây là một đồ án môn học với đề tài “Điều khiển lập trình bằng PLC cho hệ thống đóng thùng bia tự động”. Bài làm tương đối đầy đủ, chủ yếu là xoay quanh S7-200 của SIEMEN.
Nội dung của phần thuyết minh:
1. Giới thiệu chung về “ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH BẰNG PLC”
2. Giới thiệu về PLC – S7-200 của SIEMEN
3. Tìm hiểu tập lệnh PLC của S7-200
4. Viết chương trình điều khiển đóng thùng bia tự động
5. Chạy thử chương trình trên phần mềm mô phỏng Simulator của Siemen.
Các bản vẽ: (trong thuyết minh)
1. Bản vẽ lưu đồ giải thuật mã hoá (bằng lời)
2. Bản vẽ mạch kết nối của thiết bị điều khiển
3. Bản vẽ mạch động lực.
4. Bản vẽ mạch điều khiển
Type: PDF
Size: 335KB
Pages: 31
Link download: [MF] – http://www.mediafire.com/?mwhamyueudk

Advertisements