Longthienson-member www.meslab.org/mes viết:

” Đây là cuốn ebook khá hay cho những ai tập tành làm robot, nhất là các bạn tham gia cuộc thi robocon hàng năm. Còn một cuốn nữa cũng của tác giả David Cook là Intermediate robot building nhưng mình chưa tìm được, nếu ai có thì chia sẻ cho moị người nhé  !”


Nội dung cuốn sách:

Contents at a Glance………………………………………………………………………………….iv
Contents…………………………………………………………………………………………………..vI
About the Authors………………………………………………………………………………….. xxx
About the Technical Reviewers ………………………………………………………………. xxxi
Acknowledgments ……………………………………………………………………………….. xxxii
Introduction ……………………………………………………………………………………….. xxxiii
Chapter 1: Welcome Robot Inventor!…………………………………………………………….1

Chapter 1: Welcome Robot Inventor!…………………………………………………………….1

Chapter 2: Where to Obtain Tools and Parts …………………………………………………15

Chapter 3: Safety ……………………………………………………………………………………..21

Chapter 4: Digital Multimeter …………………………………………………………………….33

Chapter 5: Numbers and Units ……………………………………………………………………53

Chapter 6: Robot Line-Following ………………………………………………………………..63

Chapter 7: Nine-Volt Batteries ……………………………………………………………………79

Chapter 8: Clips and Test Leads………………………………………………………………….93

Chapter 9: Resistors ……………………………………………………………………………….101

Chapter 10: LEDs…………………………………………………………………………………….111

Chapter 11: Power on! …………………………………………………………………………….127

Chapter 12: Solderless Prototyping …………………………………………………………..143

Chapter 13: Solderless Breadboard Setup ………………………………………………….161

Chapter 14: Variable Resistors …………………………………………………………………173

Chapter 15: Comparators…………………………………………………………………………193
Chapter 16: Transistor Switches ………………………………………………………………207

Chapter 17: DC Motors…………………………………………………………………………….223

Chapter 18: Adding Gearhead Motors………………………………………………………..255

Chapter 19: Wheels …………………………………………………………………………………265

Chapter 20: Coupler ………………………………………………………………………………..283

Chapter 21: Soldering Equipment ……………………………………………………………..303

Chapter 22: Soldering and Connecting ………………………………………………………313

Chapter 23: The Motherboard …………………………………………………………………..339

Chapter 24: Body Building ……………………………………………………………………….359

Chapter 25: Launching the Line-Follower …………………………………………………..385

Chapter 26: Encore …………………………………………………………………………………405

Chapter 27: Appendix ……………………………………………………………………………..431

Index…………………………………………………………………………………………………….439

Size: 16.59MB

Type:PDF

Pages:490

Link download:  http://www.mediafire.com/?ryzmmnw1mdq

Advertisements