MrLinh: Đây là tổng hợp các thảo luận về triển khai ống côn thành dạng tấm ( một dạng của khai triển hình gò ). Bài viết được tổng hợp từ MESLab.org

Tutorial của DCLVTS – member MESLab.org

Cách 1: DCL

Mở một Sketch trên Front Plane và vẽ như sau:

Rồi dùng lệnh Revolve với các thiết lập như minh họa dưới, lưu ý cho chiều dày ra phía ngoài:

Chiều dày vật liệu là 5mm, hơi lớn, để làm rõ phương pháp.

Sau khi tạo được sản phẩm, bây giờ chuẩn bị khải triển, ta phải cắt nó theo 1 đường sinh. Chọn mặt Top Plane và vẽ một đoạn thẳng:

Rồi cắt bằng Extruded Cut với các thiết lập sau:

Lưu ý hướng cắt (màu vàng trong) là phía trên của sktech này và chiều rộng cắt 5mm là hơi lớn, để làm rõ phương pháp.

Để có thể tận dụng được năng lực của nhóm công cụ Sheet Metal, ta cần một mẹo nhỏ để đánh lừa phần mềm SW như sau: Chọn mặt như minh họa dưới để mở 1 sketch khác, dùng lệnh Convert Entities để chép lại biên dạng của mặt này:

Rồi Extrude lên 4mm:

Dùng lệnh Bends trong thanh Sheet Metal với mặt màu xanh chọn cho Bend Parameters và các tùy chọn sau rồi OK:

Ta có kết quả không hề thay đổi, nhưng hãy nhìn sang cây thiết kế, thấy xuất hiện thêm 4 thư mục mới, cho biết rằng ta đã thành công trong “cú lừa ngoạn mục” này:

Bây giờ, sau khi đã “lừa” được SW, ta cắt bỏ giải hẹp đã được tạo từ trước khi thực hiện lệnh “uốn” vừa thực hiện; chọn lại sketch đã dùng để tạo giải hẹp này:

Rồi gọi lệnh Extruded Cut với tùy chọn như sau:

Ta sẽ có sản phẩm chính thức:

Để khai triển, ta chỉ việc chọn lệnh Flat-Pattern1 ở dưới cùng và right-click để chọn Suppress:

Nếu muốn cuộn tròn lại, thì Unsuprress lệnh này, ta có lại sản phẩm trên.

Cách 2: VTS

Từ mặt Top, dựng Sketch1:

Dựng một đường construction

offset ra hai bên

Cắt bỏ phần ở giữa

gióng sang construction

chuyển hai đường

Close sketch1, tạo một mặt plane cách mặt cách mặt top…

Dựng Sketch 2:

Convert hai đường dóng từ sketch1 lên sketch2

Chuyển hai đường này sang Construction rồi cắt đi phần ở giữa( như ở Sketch1)

Dùng lệnh LoftBend trên thanh công cụ Sheetmetal, click vào 2 sketch1 và sketch2

Để chiều dày vật liệu hướng vào trong

Trên cây thư mục, thay đổi thông số của Sheet-Metal1

So sánh kích thước của cạnh dưới( mép ngoài) trên part đã loft và trên Flat-Pattern, thấy gần bằng nhau.

Thông thường độ dài mép tôn sau khi lốc thành ống côn sẽ tăng lên, nên ta tăng giảm giá trị Kfactor đi để được kích thước tấm khai triển hợp lý.

Xem thảo luận chi tiết tại đây: meslab.org —> nhấp chọn để xem

Advertisements