MrLinh: đây là bài viết tổng hợp trong các thảo luận tại diễn đàn MESLab, mình lọc lại và tổng hợp để mọi người tham khảo

Tutorial của Worm – member MESLab.org

Giả sử ta có chi tiết như sau:

Sản phẩm cần đạt là:

Có các cách sau đây:

Cách 1:

trong solidworks có một công cụ là “Lofted”. Sử dụng như sau nhé.

1. Dựng 1 sketch (sketch1) cho ống và phần tóp đầu (VD: ống D50, phần tóp đầu 130 x 15). Trong thực tế, nguyên công này thuộc về gia công áp lực và để đảm bảo khả năng công nghệ, tiết diện mặt cắt ống và phần tóp đầu phải như nhau (a * b = pi * r^2).

2. Tạo ống có chiều dày t (VD: t=1.0)

3. Dựng 1 mặt phẳng cách đầu ống 1 khoảng L (VD: L50), do khi tóp đầu luôn có một đoạn chuyển tiếp giữa 2 tiết diện khác nhau. Trên mặt phẳng đó, dựng sketch có biên dạng đầu tóp (convert từ sketch 1).

4. Làm tròn các góc với R > t (theo thực tế, các góc uốn luôn có R).

5. Dùng lệnh lofted để tạo phần tóp đầu:

6. Do tóp đầu ống, nên khi loft, đánh dấu chọn phần chiều dày (thin feature) với giá trị t1=t (chú ý hướng của chiều dày giống với ống ban đầu)

7. Điều chỉnh khoảng cách từ đầu ống đến mặt tóp cho phù hợp nếu cần:

8. Hoàn thành:

Cách 2:

Cách thứ hai:

1. Các bước đầu tiên cho dựng ống và profile phần tóp đầu như cũ. Chú ý: để đảm bảo tính thực tế, biên dạng của hình chữ nhật sau tóp đầu nên lấy như sau: a = (pi * r ^2) / b, với a – chiều dài, b – chiều rộng, r – bán kính ống. Đối với các kiểu biên dạng khác thì phải đảm bảo nguyên tắc “diện tích không đổi”.Theo ví dụ, đó là kính thước có ký hiệu quotation (xích ma) phía trước.


2. Trên mặt đầu ống, dựng 2 sketch theo đường kính ngoài và đường kính trong (sketch 3, 5 –> chiều dày t). Trên mặt phẳng cách đầu ống khoảng L cũng dựng 2 sketch tương ứng (sketch 4,6) cho mặt ngoài và mặt trong (theo biên dạng sau khi tóp đầu –> chiều dày t1 là khoảng cách giữa mặt trong và mặt ngoài là chiều dày ống sau khi tóp). Nếu ống vừa tóp vừa bị kéo thì t1 <t; nếu vừa tóp vừa chồn thì t1 > t; nếu chỉ có tóp đầu thì t1 = t. Chú ý: khoảng cách giữa hai đường biên dạng trong của phần tóp phải lớn hơn 0 (nếu đập bẹp thì nên có giá trị < 0.05).


3. Dùng lệnh lofted để dựng phần chuyển đổi (dạng khối đặc), chú ý chỉ dùng sketch bao ngoài (theo vd là sketch 3 & 5). Nếu không dùng sketch 3 mà chọn ngay đường kính ngoài của ống thì sau khi loft sẽ chỉ còn phần chuyển đổi (nếu không chọn thin feature)

4. Kết quả sau khi lofted:

5. 5. Dùng lệnh lofted cut để tạo phần lòng trong (khoét bỏ ruột).

6. Áp dụng lofted cut như sau với sketch 5 và 6 (sketch đường kính trong):

6. Kết quả hoàn chỉnh sau khi lofted cut (tương tự kết quả của cách thứ 1):

7 . Tuy nhiên, bạn có thể tùy biến phần biên dạng trong của đầu tóp (sketch 6) theo ý muốn. Yêu cầu: biên dạng kín, không có đường giao nhau. VD như sau:

8. Theo cách ở mục 7, thu được kết quả cuối cùng:

9. Chú ý khi tùy biến biên dạng trong: chiều dày ống phải đảm bảo đủ dày, nếu không trong quá trình lofted cut, ống sẽ bị thủng.

10. Khi chiều dày vừa đủ, biên dạng tùy biến (đường kín, không giao nhau):

Xem thảo luận chi tiết tại đây meslab.org –> nhấn chọn để xem

Advertisements