Giả sử ta muốn tạo dây xích (belt) cho mô hình sau:

 

Thì ta làm như sau:

Insert->Assembly Feature->Belt/Chain:
-Chọn các mặt như hình sau( chú ý hướng mũi tên):

-Tạo Solid cho dây xích:

Edit Sketch->Extrude, chọn Thin Feature (one Dicrection) để tạo độ dày cho dây xích:

Kết quả:

 

 Phương Thảo – www.meslab.org/mes

Nhấp chọn để xem chi tiết

Xem phần 1

Xem phần 2

Advertisements