Khi đã thiết kế xong dây đai, vậy làm thế nào để có thể làm cho cái dây đai trở nên mềm dẻo, có thể biến hình để lắp ráp (độ dài dây đai không đổi)? Hay là, với mỗi dạng lắp ráp lại phải vẽ lại một lần theo biên dạng cụ thể đó?

Thiết kế dây đai ( phần 1 )

Thiết kế dây đai ( phần 3 )

Có hai cách làm điều này: dùng bảng thiết kế Design Table và dùng công thức Equation. Dùng bảng thiết kế tức là có sự hỗ trợ bằng Excel, đặc biệt hữu dụng trong những trường hợp kết hợp với những tham số thiết kế nằm ngoài mô hình, ví dụ như kết quả các kích thước liên quan đến các đặc tính vật lý và cường độ ngoại lực và các kết quả dẫn xuất từ những tham số đó. Những thông số này không thể hoặc không dễ đưa trực tiếp vào mô hình. Trong trường hợp những tính toán trực tiếp chỉ liên quan đến các kích thước mô hình thì ta có thể dùng các công thức để điều khiển chúng cho đơn giản. Theo như điều kiện ràng buộc của cậu là chiều dài dây đai không đổi, ta thấy các yếu tố để tính toán ở đây trực tiếp là từ các kích thước của mô hình, vậy nên dùng công thức để điều khiển.

Đầu tiên, ta dựng phác thảo như sau:

 

Sketch này đã đủ các yếu tố xác định hình học, vậy nên nó có màu đen. Lưu ý rằng tâm hai puley thẳng hàng theo chiều ngang, tất nhiên ta có thể không bắt buộc dóng như vậy, song khi đó cần có thêm toạ độ các puley. Thực ra bản chất của bài toán là xác định khoảng cách trục 2 puley này, nên ta cứ để chúng ngang hàng cho tiện. Một lưu ý nữa là chiều dài hai nhánh dây đai chạy bên ngoài các puley luôn luôn bằng nhau, dù các puley này có thẳng hàng hay không. Nếu ta để nhánh trên dài 400mm thì nhánh dưới cũng dài đúng như vậy. Các bạn có thể cho rằng điều này là lý tưởng, chứ thực tế thì nhánh bị dẫn sẽ bị võng và dài hơn chút ít. Nếu quả là như vậy thì cũng OK, ta sẽ vẽ nó võng xuống và lấy thêm kích thước bán kính cong. Nhưng vì đây là ví dụ, ta cứ đơn giản hoá để cốt mô tả phương pháp, còn thực tế cần tính đến độ võng cũng rất đơn giản mà thôi.
Rồi ta tạo mô hình với các thiết lập tham khảo minh hoạ dưới:

 

Ta có kết quả là dây đai 3D, nhưng chưa có khả năng giữ nguyên chiều dài khi thay đổi đường kính các puley. Để làm được điều này, ta Edit Sketch rồi lấy thêm các kích thước chiều dài cung tiếp xúc với đai và khoảng cách trục. Những kích thước lấy thêm, khi mô hình đã hoàn toàn được xác định, sẽ có màu xám và chỉ có giá trị tham khảo, chúng không điều khiển được mô hình.

 

Bây giờ ta sẽ ràng buộc các kích thước chiều dài đai, giả sử ta muốn chiều dài đai bằng 1600mm. Hiển nhiên ta có công thức chiều dài các cung áp puley cộng 2 chiều dài nhánh đai thẳng bằng 1600. Ta lấy công cụ Equation từ trình đơn Tool ra:

Nhấn nút Add để tạo công thức. Hộp Add Equation mở ra, ta làm như sau:


1. Click kích thước 400, tên kích thước này tự nhảy vào hộp thoại.
2. Nhấn nút bằng “=” trên hộp thoại (nếu chưa quen thì không nên nhấn nút trên bàn phím vội mà sai cú pháp!).

3. Nhấn nút mở ngoặc đơn “(“ (cũng vẫn dùng nút trên hộp thoại).

4. Nhấn các nút tương ứng để có 1600.

5. Click dấu trừ “-“.

6. Click kích thước chiều dài cung thứ nhất trên vùng đồ hoạ.

7. Click dấu trừ “-“ lần nữa.

8. Click kích thước chiều dài cung thứ hai trên vùng đồ hoạ.

9. Nhấn nút đóng ngoặc đơn “)”

10. Nhấn nút chia “/”.

11. Nhấn nút 2.

Bạn so sánh với minh hoạ dưới:

 

 


Nếu thấy tương tự như vậy là được (tên các kích thước của bạn có thể khác, do thứ thự lấy kích thước không giống như minh hoạ, nhưng không sao cả, miễn là bản chất của công thức phải đúng như trình bày bên trên).
Sau đó nhấn OK hai lần để đóng các hộp thoại lại. Bạn thấy như sau:

 

Lưu ý rằng các giá trị chiều dài nhánh đai và khoảng cách các trục bây giờ đã khác trước, do ràng buộc của công thức bắt chiều dài dây đai bằng 1600mm. Bạn cũng thấy rằng kích thước chiều dài nhánh đai thẳng có ký hiệu “sigma” đỏ

, cho biết rằng nó bị điều khiển bởi công thức nêu trên. Vì thế nên mặc dù nó có màu đen (kích thước điều khiển) nhưng nó cũng bị điều khiển, bạn không thể tuỳ tiện thay đổi giá trị của nó được nữa. Thế là chỉ còn có đường kính các puley có thể thay đổi được mà thôi.
Bây giờ, bạn thử thay đổi giá trị đường kính các puley mà xem, sau khi Rebuilt, bạn sẽ thấy tất cả các kích thước còn lại đều thay đổi, kèm theo khoảng cách trục thay đổi, sao cho chiều dài dây đai vẫn luôn bằng 1600. Tất nhiên là nếu bạn gõ một giá trị đường kính quá lớn thì bài toán sẽ vô nghiệm!

 

Trình bày và diễn giải thì dài như vậy, nhưng làm rất nhanh chóng và đơn giản!

 DCLwww.meslab.org/mes

Xem chi tiết thảo luận tại đây –>> nhấp chọn để xem

Advertisements