Khi bạn cần thiết kế Dây cáp như hình :

thì ta làm như sau: 

Top->Sketch biên dạng sau:

 

 

Exit Sketch.

Top->Sketch đường tròn như hình sau:

 

 

InsertCurve->Helix/Spiral:

 

 

Exit Sketch.

Swept Boss/Base:

 

 

Kết quả:

 

 

Bài viết của Phương Thảo – www.meslab.org/mes

Trong bài có sử dụng một số hình ảnh của DCL – www.meslab.org/mes

Nhấp chọn xem chi tiết