Quản lý blog không chỉ thuần tuý là vấn đề hành chính, không phải chỉ là chuyện cấm hay không cấm mà phải đề ra được khung để cho người ta biết cái gì phải tránh, cái gì được làm

 

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn khi trao đổi về vấn đề quản lý blog trong thời đại thông tin số bùng nổ như hiện nay.

Quản lý blog cần phải theo hướng là định ra những tiêu chí cho nó hoạt động. Có nghĩa là trong xã hội, trước bất cứ một hoạt động nào, người ta biết mình cần làm những gì, không nên làm những gì.Việc quản lý blog cần phải có những tiêu chí vừa có tính khái quát, vừa có tính cụ thể, để khi hoạt động trong lĩnh vực này, người ta biết việc nào thì mình được làm việc nào mình không được làm. Đồng thời, các cơ quan khi cần xử lý cũng có các tiêu chí để xem xét và định chế xử lý.

Tuy nhiên, quản lý ở đây không chỉ thuần tuý là vấn đề hành chính, không phải chỉ là chuyện cấm hay không cấm, hay đề ra những phép tắc. Quản lý có nhiều nguyên tắc và phải đề ra được khung để cho người ta biết cái gì phải tránh, cái gì được làm, cái gì không được làm.

Nếu hiểu blog là trang nhật ký cá nhân thì anh chỉ việc nói những vấn đề hoàn toàn cá nhân hoặc những cái chỉ có anh biết hoặc anh đọc. Nhưng khi anh viết cho quảng đại, cho nhiều người đọc thì anh phải tuân thủ chế tài hoặc nhiều định chế khác.

 

–        Hiện nay có những blog bàn về các vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Những blog này có được quy vào loại nào đặc biệt không, thưa ông? 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn

Hiểu như vậy thì chưa hẳn là blog. Ngay trong quan niệm, một số người đã không hiểu được phạm vi, mức độ như thế nào là blog.

Nên hiểu là chúng ta hoạt động trong đất nước có chủ quyền, luật pháp. Và tất cả những cái đó đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Nghĩa là, ông cho rằng những website đó không thể được hiểu là blog?
Như vậy không thể là blog được! Như vậy là anh đã thiết lập trang tin điện tử có nội dung cung cấp thông tin và anh biến nó như là các bản tin hay những tờ báo điện tử thì anh phải chịu những điều chỉnh khác.

Và như vậy, anh đã nấp dưới danh nghĩa blog để thực hiện những vấn đề không đúng!Chính vì thế nên tôi mới nói là tất cả phải trở lại với cái gốc của vấn đề. Cần phải biết loại hình đó là cái gì để chúng ta xem xét và có những cái quy định phù hợp. Chờ đến khi quy định về quản lý blog ra đời thì sẽ rõ những quy định và phạm vi điều chỉnh.

Hiện nay nhiều báo in có trang tin điện tử, như là phiên bản của báo in. Loại hình này sẽ được quản lý như thế nào, thưa ông?
Đối với các trang tin điện tử của các tờ báo, chúng tôi nghĩ đó cũng là trong quá trình phát triển. Trước khi người ta tiến tới 1 tờ báo điện tử, người ta cũng phải có quá trình, đó là phiên bản của báo in. Dần dần, khi có đầy đủ nhân sự và những yếu tố đặc thù của báo điện tử thì người ta tổ chức bộ máy và xây dựng nội dung, hình thức của trang tin đó cho phù hợp, đúng nghĩa với báo điện tử. Tôi nghĩ điều đó cần có quá trình.

 

Nhưng nhiều ý kiến cho rằng những thông tin trên các blog đó là những thông tin phản biện, thưa ông?

 

 

Khi thực hiện theo đúng nội dung như vậy, chúng ta cũng hết sức tạo điều kiện, vì báo điện tử hay báo in cũng đều chịu sự điều chỉnh của luật báo chí cả. Nên tôi nghĩ điều đó không có gì là đáng ngại.

Tuy nhiên, các cơ quan báo chí đó cần biết khai thác lợi thế của báo điện tử, là yếu tố trực tuyến, yếu tố nhanh nhạy, để phát huy hiệu quả của nó. Tôi nghĩ đây là 1 quá trình mà các cơ quan báo in đã có trang tin điện tử phải từng bước cải tiến và phát huy lợi thế của mình, để phục vụ cho nhu cầu của công chúng và của độc giả.

Xin cảm ơn ông!

Theo VTC – Quản Trị Mạng