Thiết bị uốn ống bằng tay đơn giản.

 


Lắp đặt lên 1 giá, sao cho thuận tiện với người sử dụng

 


Thực hiện uốn bằng tay

 


Quan sát cận cảnh, ta thấy thiết bị làm việc tốt.

 


Sản phẩm lấy ra

 


Các bộ khuôn khác nhau để phù hợp với yêu cầu công việc

( nguồn www.meslab.org/mes – Liễu Ngân Đình )

Advertisements