Những hình ảnh này được họ tâm đắc đua nhau treo lên avatar của chương trình chat, trong blog, trên diễn đàn…

 

“Ở đây có WC”.

” Câm chim”

“Nếu bị tấn công, hãy đánh lại”.