Trong tài liệu này chỉ toàn các công thức tính toán mặc dù bằng tiếng Đức nhưng nếu anh em đã làm kỹ thuật thì chỉ cần nhìn quan thứ nguyên của đơn vị là hiểu công thức tính toán cái gì.

Link download tại đây –> nhấn vào

hoặc:
Download tại đây —> nhấn vào

Size: 620 KB

File: pdf

Lưu ý: dùng trình download Orbit để down không bị lỗi ! Link download trình Orbit mình đặt bên góc trái ( mục: Download ! Xin chú ý ! )

 ( nguồn: fabricator – www.meslab.org/mes )

Advertisements