Các ứng dụng trong công nghiệp dùng khí nén

http://www.box.net/shared/q9ck8nc20d

( nguồn: X800XL – www.meslab.org/mes )

Advertisements