Đây là bản Scan tổng hợp 1600 cơ cấu kẹp chặt trong cơ khí. Dùng làm tài liệu tham khảo rất tốt cho anh em ngành cơ khí !

( ảnh chỉ mang tính họa – nguồn: hauniden85 – member of www.meslab.org/mes )

File: pdf ( scan )

Size: 23.6 MB

Host: Mihd.net

nguồn: thành viên VTS – www.meslab.org/mes

Download — >> click here

Advertisements