Cùng với những công cụ cơ bản cho thiết kế 3D và biên tập 2D, hệ thống CAD còn cung cấp các công cụ kiểm tra tấm chắn kim loại không bị uốn cong, gãy vỡ, cung cấp thư viện các bộ phận máy móc thông dụng (Thư viện ANSI, DIN) và các kí hiệu, tính toán các phần máy móc và công cụ để làm việc. VariCAD hỗ trợ định dạng file STEP, STL, IGES, DWG và DXF.

Các tính năng chính:

– Trình diễn nhanh

– Giao diện sử dụng và môi trường cho hệ thống: giao diện đồ họa (GUI) của Varicad được thiết kế cho phép định hướng nhanh chóng và cảm quan.

– Mẫu 3D: cung cấp một thư viện các hình 3D rắn cơ bản (lăng trụ, hình trụ, hình nón…), có thể dễ dàng đổi các tham số và hình ảnh của chúng. Các vật rắn cũng có thể được tạo ra dễ dàng bằng cách xoay, đẩy, đẩy trong góc cao hình ảnh. Các công cụ phức tạp hơn bao gồm, xoay và bẻ cong giữa các hình, đẩy trong góc cao giữa hình tròn và chữ nhật, tạo một bề mặt xoáy ốc.

– Các công cụ 3D – Lắp ráp, nhóm, bộ phận…

– Kiểm tra cách lỗi crash: Một tính năng tuyệt vời của thiết kế 3D là sự tương tác giữa các thành phần được kiểm tra. VariCAD có thể kiểm tra nhóm 3D cho sự va chạm có thể có giữa các thành phần.

– Tính toán.

– Phát triển bề mặt (Bẻ cong lá kim loại)

– Thư viện các bộ phận máy móc và các biểu tượng

– Trích xuất kết quả 3D-2D

– Vẽ và biên tập 2D

– Danh sách hạng mục vật tư và ghi nhãn

– Tương thích: VariCAD có thể trao đổi file với các hệ thống CAD khác. Bạn có thể nhập file STEP (3D), DWG (2D), DXF (2D) và IGES (2D), và xuất ra STEP (3D), STL (3D), IGES (3D and 2D), DWG (2D), DXF (2D). File có thể được chuyển đổi riêng biệt hoặc theo đợt, từ đó chuyển đổi nhiều file một lúc trong 1 bước.

– In và lên kế hoạch.

( Dieukhientudong- Hiện đại hóa )

Advertisements