Một trong những vấn đề phức tạp nhất đối với những nhà thiết kế máy bay không phải là hình dáng hoặc kiểu dáng mà là vấn đề cân bằng máy bay sau khi thiết kế. Đối với người chưa từng tìm hiểu về ngành Hàng Không thì tưởng công việc này là đơn giản nhưng thực tế nó phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều.

 

 

Đối với cân bằng máy bay, bao giờ cũng gồm 2 phần chính: Phần thứ nhất đó là phần không thay đổi như các máy móc trang thiết bị gần như được bố trí lắp ráp cố định ở những vị trí định trước. Phần thứ 2 là phần thay đổi (Chủ yếu là nhiên liệu) phức tạp hơn nhiều.

Bạn hãy hình dung xem và tạm coi máy bay lúc này như một chiếc thùng chở đầy nhiên liệu đang chuyẻn động. Khi thùng nhiên lệu này đầy thì mọi vị trí cân bằng hầu như không thay đổi. Nhưng khi bay, thùng nhiên liệu trên tiêu hao dần thì mọi vấn đề rắc rối từ đây sẽ xảy ra. Bạn hãy tưởng tượng ở thời điẻm chỉ còn một nửa nhiên liệu, nếu máy bay chỉ thiết kế như 1 thùng dầu, thì khi tăng giảm tốc độ đột ngột với tính chất quán tính, dầu sẽ dồn về trước khi giảm tốc, hay dồn về sau khi tăng tốc. Lúc đó trọng tâm máy bay sẽ thay đổi, hoặc đầu, hoặc đuôi máy bay sẽ nặng hơn và bị kéo dúi xuống phía ấy, lúc này mọi lực bẩy cho máy bay thẳng ngang chẳng còn tác dụng và máy bay cứ thế đâm đầu xuống đất. Điều này cũng đúng khi máy bay nghiêng.

Vậy để tránh trường hợp này, người ta phải thiết kế máy bay chia thành từng khoang, các khoang này có những tấm ngăn để tránh hiện tượng quán tính chảy tràn về một phía khi tốc độ tăng giảm đột ngột. Việc tiêu hao thứ tự các khoang này cần phải tuân thủ theo những nguyên tắc vô cùng chặt chẽ để đảm bảo sự lệch tâm ít nhất, ngay cả khi máy bay cơ động bổ nhào hay chuyển động phức tạp.

Để hỗ trợ vấn đề cân bằng máy bay, các nhà thiết kế còn bổ sung sử dụng chương trình tự động lái. Ngoài các chức năng lái thông thường, các chương trình tự động lái còn có một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là dập tắt các dao động quanh trục dọc và trục ngang của máy bay. Cho nên đối với những nhà khoa học trẻ tương lai, hãy học tập tốt, ngoài việc thiết kế kiểu dáng ra máy bay còn nhiều vấn đề đang chờ chúng ta hoàn thiện.

Ks. Nguyễn Anh Cường – khkt.net – ảnh: HPL sưu tầm

Advertisements